تماس با ما

تماس با ما سهند پلاست و آذین پلاست

تمــاس با

تلفن دفتر فروش تهران:

۰۹۱۳۱۱۹۴۴۳۴ – ۰۹۱۲۴۰۷۸۸۴۰ – ۰۹۹۰۱۱۸۴۴۳۴

تلفن دفتر فروش و کارخانه تهران :

تهران – کهریزک – شورآباد – روبروی مهدی آباد – خیابان البرز – تقاطع چهارم سمت راست (فتح یکم) – پلاک ۱۸

۵۶۵۴۰۹۱۶ – ۰۲۱