شاخه ای u-p-v-c(خم سرد)

تومان0

SKU: N/A Category:

شاخه ای u-p-v-c(خم سرد) 

یکی از ویژگی های بارز شاخه ای u-p-v-c(خم سرد)  این است ؛ که برای خم شدن نیازی به حرارات  و گرما

ندارند . این محصولات با بهترین مواد ممکن تولید می شوند .برای مشاهده دیگر محصولات می توانید به لینک زیر

مراجعه کنید .

صفحه محصولات